Uncategorized , , , ,

ทำ SEO – เกี่ยวกับขนาด และรูปแบบของเว็บไซต์

หลังจากที่เราได้กำหนดเป้าหมาย (goal) ของเว็บไซต์กันไปแล้ว, เลือกคียเวิร์ด (keyword) ที่เหมาะสม ในการทำ SEO เพื่อให้ติดหน้าแรก google นั่นก็คือ มีการค้นหาในอัตราที่ดี คราวนี้ สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับถัดไปคือ ขนาด และรูปแบบของเว็บไซต์ นั่นเอง มาดูเรื่องขนาดกันก่อน เมื่อเราพิจารณาถึง การทำ SEO เพื่อให้ติดหน้าแรก google ก็หนีไม่พ้นที่ว่า ทำอย่างไรให้ถูกใจกับระบบ “google algorithm” ซึ่งให้ความสำคัญกับ “ความหลากหลายของเนื้อหา (content)” […]